Abecedarul reprezintă temelia în dezvoltarea scrierii și a citirii la copii, studierea propriei limbi. Vârsta timpurie este ideală pentru a-i face cunoștință copilului cu lumea fascinantă a literelor. Învățarea acestora cu ajutorul abecedarelor noastre cu un conținut bine-structurat va fi indeală în dezvoltarea elevilor. Însușirea alfabetului va ușura orientarea copilului în lumea sunetelor și a literelor, ceea ce constituie un avantaj în studierea mai rapidă a citirii și a gramaticii limbii române. În activiatea de învățare a literelor este importantă atât regularitatea practicării, cât și implimentarea jocurilor amuzante, cultivarea emoțiilor și a gândirii creative, Procesul de învățare al abecedarului va fi, astfel, mult mai ușor, va aduce roade și va servi ca bază în formarea și dezvoltarea ulterioară a individului.

Aceste cărți îi vor ajuta pe școlari să exploreze literele și să înceapă să recunoască diferențele dintre acestea.Învățarea cu și despre litere este o modalitate de a începe să-ți dezvolți abilitățile de alfabetizare timpurie. Tocmai de aceea, identificarea literelor și a sunetelor sunt printre primii pași pentru a învăța cum să citească. De aceea, noi recomandăm cu căldură achiziționarea unui abecedar.

Abecedarele noastre de clasa I au rezistat testului timpului dintr-un motiv. Prin textele lor atrăgătoare, prin culorile strălucitoare și ilustrațiile interactive, abecedarele regăsite pe site-ul nostru sunt irezistibile, stârnind curiozitatea celor mici. Fundalul alb le permite ochilor copiilor să se concentreze asupra cuvintelor și ilustrațiilor comice, făcând din aceasta o lectură distractivă și captivantă cu voce tare. Prin prezența diagramelor și a ilustrațiilor pline de culoare, învățatul devine mai ușor decât a fost vreodată. Acoperind programa școlară actuală, abecedarele le permit parinților și cadrelor didactice să lucreze împreună cu copiii pentru a înțelege chiar și cele mai dificile concepte. Ajută-ți copilul să învețe cu ajutorul abecedarelor, iar aspectele studiatului vor deveni clare, simple și accesibile.
Fiecare copil are propriul ritm în care deprinde forma și înțelesul literelor. Cu toate acestea, este important ca, pe parcursul studiului, copilul să deprindă competențele necesare comunicării orale și scrise în limba română. De aceea, este important să știți: că resursele noastre materiale însotesc și sprijină activitatea de predare - învațare – evaluare, că planificarea abecedarelor noastre oglindește noua viziune de abordare a învățării citit-scris, că veți întâlni o prezentare sintetică a modului de sistematizare a conținuturilor învățării și repartizarea acestora pe etape, că planificarea alfabetului din aceste cărți pe unități de învățare respectă recomandarile curriculare, privind formarea integrată a abilităților de comunicare orală, de citire și de scriere și că obiectivul principal este pregătirea și însușirea citirii pe baza conținuturilor din Abecedar.

Părinții, cât și cadrele didactice vor adora vocabularul avansat țesut în text, iar copiii vor adora pictogramele, care fac din aceaste cărți o modalitate de învățare distractivă și captivantă.

Structura abecedarelor scolare

Parcurgându-le, elevul va parcurge toate cele trei etape cu toate conținuturile specifice după cum urmează:

Etapa prealfabetară care prevede:

 • literă, sunet, silabă, cuvânt;
 • semne grafice;
 • familiarizarea cu elementele de bază ale limbii;

Etapa alfabetară care include:

 • sunete și litere de tipar;
 • grupurile de litere;
 • elemente grafice;
 • învățarea citirii;
 • pregătirea pentru scriere;

Etapa prealfabetară care include:

 • texte în proză și în versuri de mică întindere;
 • dezvoltarea capacității de citire;
 • formarea capacității de scriere corectă și caligrafică;
 • gradarea dificultățiilor și antrenarea elevilor într-o activitate de comunicare în care este solicitată mult gândirea constructivăș

Așadar, prin caracterul lor ludic, manualele aprobate prin Ordinul Ministerului Educației Naționale stârnesc interesul școlarilor la lecții, facilitează asimilarea literelor de tipar și dinamizează formarea abilităților de scris-citit. Obiectivul fundamental al abecedarelor constituindu-l asimilarea logică și de lungă durată în scopul formării competențelor lingvistice. Ca să-i ajutați pe elevi, achiziționați-le acum!