COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, manual pentru clasa a II-a / Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, Daniela-Elena Ioniță. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2021

MARIA-CORNELIA CÎMPEAN, prof. pentru învățământ primar, grad I

Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca

ADELA-MARIA PETRENCIU, prof. logoped, grad I

C. R. D. E. I. I., Cluj-Napoca

 

Învățământul primar este prima etapă din învățământul obligatoriu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale.

Comunicare în limba română este o disciplină care se studiază în ciclul primar, din clasa pregătitoare până în clasa a doua, inclusiv. Clasa a doua reprezintă ultimul an de studiu  din ciclul achizițiilor fundamentale.

Propunem spre analiză manualul pentru clasa a II-a,  de Comunicare în limba română al EDP, autori Bărbulescu, Beșliu, Ioniță. Manualul este aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3970/15. 06. 2018 și este realizat în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3418/19. 03. 2013.

Obiectivul fundamental al studierii oricărei limbi îl constituie formarea competențelor de comunicare orală și scrisă în limba țintă. Autoarele își organizează demersul didactic raportându-se la competențele generale și cele specifice prevăzute de programa școlară. Învățarea limbii române vizează patru competențe generale, din care derivă competențele specifice.

 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

  1. 1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
  1. 2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
  1. 3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate
  1. 4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute

 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

  2. 1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
  2. 2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
  2. 3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
  2. 4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine

 3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

  3. 1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
  3. 2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
  3. 3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri, în contexte cunoscute
  3. 4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei

 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

  4. 1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
  4. 2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază
  4. 3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale

Manualul este structurat în zece unități de învățare (Poveștile cărții/ Poveștile toamnei/ Poveștile prieteniei/ Poveștile iernii/ Povești despre cunoaștere/ Poveștile naturii/ Poveștile familiei/ Cea mai frumoasă poveste/ Povești despre meserii/ Povești înaintea vacanței) care urmăresc cele patru domenii de învățare prin conținuturi specifice.

 • Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)
  • Acte de vorbire
  • Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul
  • Dialogul
  • Reguli de vorbire eficientă
  • Forme ale discursului oral
  • Reguli ale discursului oral
 • Citire/ lectură
  • Cartea
  • Alfabetul limbii române
  • Propoziţia
  • Textul (de maxim 120 de cuvinte)
 • Scriere/ redactare
  • Alfabetul limbii române
  • Ortografia
  • Punctuaţia
  • Organizarea textului scris
  • Scrierea funcţională
  • Scrierea imaginativă
 • Elemente de construcţie a comunicării
  • Vocabular
  • Fonetică

La capitolul „Anexe” cuprinde o selecție interesantă de materiale:

 • harta povestirii/jurnal de lectură;
 • texte pentru transcriere si dictare;
 • jocul “ Cursa isteților”.

Roboțelul Robi este ghidul copiilor în descoperirea conținuturilor manualului. Pictogramele prezentate la începutul manualului, reprezintă un element de ghidaj rapid și contribuie, de asemenea, și la antrenarea atentiei și memoriei vizuale. Fiecare pictogramă este însoțită de explicații verbale scrise:

 • Vocabular -> Învățăm cuvinte noi;
 • Înțelegem textul -> Descifrăm conținutul textului;
 • Lucrăm împreună -> Activități în grup/în perechi;
 • Exersează -> Aplici ce ai învățat;
 • Reținem -> Cunoștințe și reguli importante;
 • Ne jucăm și învățăm;
 • Cutiuța cu idei -> Ne antrenăm creativitatea;
 • Clubul de lectură -> Recomandări pentru lectura suplimentară.

La începutul fiecărei unități de învățare, Robi îi susține pe copii cu mesajele:

 1. Îți vei reaminti…
 2. Vei învăța…
 3. Vei reuși …

Unitățile de învățare sunt structurate în baza aceluiași algoritm:

 • textele suport (literare și nonliterare) - permit reactualizarea cunoștințelor și predarea noțiunilor noi ;
 • secțiunea „Acum știu” – vizează consolidarea noilor cunoștințe;
 • secțiunea „Știu, pot, rezolv” – activități de evaluare, însoțite de grile de evaluare care permit copilului să își autoevalueze performanța;
 • secțiunea „Ne jucăm și învățăm” – activități de fixare/consolidare/aprofundare prin sarcini de lucru care stimulează creativitatea și imaginația elevilor;
 • secțiunea „Cutiuța cu idei” - permite copiilor să pună o amprentă personală în valorificarea cunoștințelor dobândite, prin realizarea unor sarcini de lucru interdisciplinare, cu referire la arte vizuale, abilități practice, joc și mișcare, dezvoltare personală.

Parcurgând conținuturile propuse de autoare, elevii învață:

 • să asculte cu atenție un mesaj oral și să-l înțeleagă;
 • să spună ce au înțeles dintr-un mesaj oral;
 • să identifice personajele dintr-un text;
 • să ordoneze logic momentele unei întâmplări;
 • să folosească semnele de punctuație;
 • să descrie un loc/o persoană/un personaj;
 • să prezinte o lucrare personală;
 • să poarte un dialog;
 • să exprime o părere/o idee;
 • să citească corect un text;
 • să înțeleagă textul citit;
 • să povestească un text citit;
 • să formuleze oral și în scris enunțuri și texte scurte;
 • să realizeze oral și în scris scurte povestiri după imagini sau dupa un șir de întrebări;
 • să utilizeze corect scrierea cu sa/s-a, sau/s-au, într-o/într-un, dintr-o/dintr-un;
 • să scrie corect cuvinte care conțin grupuri de litere;
 • să colaboreze pentru rezolvarea unor sarcini de grup.

Parcurgerea riguroasă a conținuturilor îi apropie pe copii de ținta finală: „Citesc și scriu corect în limba română!”. In plus, pe site-ul nostru sunt include o gama variata de manuale de Comunicare in limba romana clasa 2! Spor la învățat!