Evaluare Națională clasa a VI-a!
25 de teste în română, engleză și franceză pentru evaluarea competențelor de limbă și comunicare!

”Modele de teste Evaluare Națională Limbă și comunicare clasa a VI-a”
Lucrarea lansată de Editura Delfin vine în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru evaluarea finală de la sfârșitul clasei a VI-a. Subiectele propuse sunt elaborate după modelul Ministerului Educației Naționale de la testele pilot din 2012-2013 și vizează evaluarea competențelor de limbă și comunicare, atât în română, cât și în engleză și franceză.

Cartea conține:
- Testul pilot cu sugestii de rezolvare
- 12 teste în română și engleză
- 12 teste în română și franceză

Temele abordate sunt diverse și atractive, vizând preocupările specifice elevilor de clasa VI-a: internetul, jocul, călătoria, cartea electronică, familia, prietenii. Textele sunt însoțite de 10 itemi prin care sunt evaluate abilitățile de înțelegere a textului și creativitatea, prin exercitii de tip grilă, adevărat/fals, completare, argumentare și compunere.

Autori: Monica Cristina Anisie, Monica David, Claudia Dobre, Ileana Iancu, Amalia Stoenescu