13 iunie 2015 - Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
15-17 iunie 2015 - Inscrierea la Evaluarea Nationala;
22 iunie 2015 - Examen la Limba si Literatura Romana - proba scrisa;
23 iunie 2015 - Examen la Limba si Literatura Maternă - proba scrisa;
24 iunie 2015 - Examen la Matematica - proba scrisa;
26 iunie 2015 - Afisarea rezultatelor (pana la ora 16: 00);
26 iunie 2015 - Depunerea contestaţiilor (intre orele 16: 00 - 20: 00)
27-29 iunie 2015 - Rezolvarea contestatiilor;
30 iunie 2015 - Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor depuse. 
Competente verificate la proba scrisa la Limba si Literatura Romana:
- Dovedirea intelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date;
- Sesizarea corectitudinii si a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabularului si a a categoriilor semantice studiate, ortografiei si punctuatiei;
- Identificarea valorilor etice si culturale intr-un text, cu exprimarea impresiilor si preferintelor;
- Redactarea diverselor texte, cu scopuri si destinatii diverse, adaptandu-le la situatia de comunicare concreta;
- Utilizarea in redactarea unui text propriu a cunostintelor de lexic si de morfosintaxa, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuatie.

Competente verificate la examenul la Matematica:
- Identificarea de date şi relatii matematice si corelarea lor in functie de contextul in care au fost definite;
- Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural si contextual cuprinse in enunturi matematice;
- Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii concrete;
- Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situatii concrete si a algoritmilor de prelucrare a acestora;
- Analizarea si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situatii-problema;
- Modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii.