REGULAMENTUL Campanie #Premii scolare 2021 – Libraria Delfin

Secțiunea 1: Organizatorul Campaniei

Campania "Premii scolare 2021 – Libraria Delfin” este organizat de S. C. Grup DZC S. R. L. cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului - Bucuresti sub nr. J40/13488/2017, CUI RO38027313 denumita in continuare "Organizator".

Campania se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării Campaniei

Campania "Premii scolare 2021 – Libraria Delfin” se va desfășura in perioada 02. 06. 2021 - 25. 06. 2021, pe pagina www. librariadelfin. ro .

Secțiunea 3: Drepturi și condiții de participare

La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice si juridice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii campaniei sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceasta campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la Campanie este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale sau in situatia in care comanda a fost anulata.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele persoanale furnizate de către participanți la înscrierea în Campanie în scopul anunțării și identificării Beneficiarului. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior Campaniei.

Secțiunea 5: Mecanismul campaniei

Participantii pot afla despre campanie pe toate canalele de promovare / informare pe care Grup DZC le utilizeaza.

Campania se desfasoara in perioada 02. 06. 2021 – 25. 06. 2021. Toate comenzile in valoare de minimum 1000 de lei plasate pe perioada campaniei care respecta coditiile de participare pentru validare, vor primi CADOU un PACHET DE CURATENIE si vor beneficia de TRANSPORT GRATUIT!

Participantii vor beneficia de PACHETUL CADOU si TRANSPORT GRATUIT in urma plasarii unei comenzi in valoare de minimum 1000 de lei (valoare cu TVA inclusiv), in perioada mai sus mentionata, pe www. librariadelfin. ro

Secțiunea 6: Premiul Campaniei:

Premiul:

CADOU - 1 PACHET DE CURATENIE care va contine produsele:

Nr crt

Denumire produs 

Cod produs

Brand

1

Expertto Bureti de vase colorati, 5 buc

5949067513366

Hillox

2

Sapun lichid aloe vera, 500 ml, Senzate

5949067503381

Senzate

3

Saci menajeri, 50 buc, 35 L, Expertto

5949067505309

Expertto

4

Lavete umede, 3 buc, Hillox

5949033011803

Hillox

5

Detergent pentru vase Mar, 900 ml, Hillox

5949033008773

Hillox

6

Detergent geam Liliac, 750 ml, Hillox

5949033008827

Hillox

7

Detergent pardoseli din lemn Classic, 1l, Expertto

5949067501479

Expertto

8

Expertto Prosoape de bucatarie Green Tea, 2 role, 50 foi

5949067510716

Expertto

si TRANSPORT GRATUIT!

 

Secțiunea 7: Desemnarea Beneficiarului

     * Fiecare client care a plasat o comanda care respecta conditiile de validare conform Campaniei, va fi instiintat telefonic sau pe e-mail, despre PACHETUL CADOU si TRANSPORTUL GRATUIT in termen de 3-5 zile de la plasarea comenzii. Toți participanții la Campanie trebuie să îndeplinească toate condițiile Regulamentului.

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor

Fiecare beneficiar al PACHETULUI CADOU si al TRANSPORTULUI GRATUIT va fi instiintat print-un mesaj privat, pe email sau telefonic. Acesta are obligatia sa ofere Organizatorului in termen de 7 zile, informatiile necesare in vederea trimiterii PACHETULUI CADOU. Beneficiarul care nu contactează Organizatorul in termenul precizat, nu va mai putea intra in posesia CADOULUI. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării beneficiarului din motive sau situatii neprevazute care nu țin de el. Beneficiarul va intra în posesia premiului după cel mult 21 de zile de la anunțarea acestuia, astfel: beneficiarul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de către Organizator. 

Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul României.

Secțiunea 9: Drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Secțiunea 10: Încetarea Campaniei

Prezenta Campanie va înceta de drept după anuntarea incetarii acestuia pe Instagram sau din data de 25. 06. 2021 ora 00: 00. Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei anterior sau ulterior datei respective, exclusiv în cazul în care, din motive obiective sau independente de voința și controlul Organizatorului, continuarea Campaniei nu ar mai fi posibilă.

Secțiunea 11: Regulamentul Campaniei

Regulamentul Campaniei este disponibil aici, și poate fi accesat din pagina de www. librariadelfin. ro .

Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 12: Taxe și impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat precum si contributiile sociale aferente venitului obtinut de catre beneficiar, in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura fiind in sarcina exclusiva a beneficiarului.

Secțiunea 13: Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 14: Alte prevederi

Participarea la aceasta Campanie implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și beneficiarii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, numele și prenumele, numărul de telefon și adresa poștală.