Regulamentul Oficial al concursului #halloween

 

Secțiunea 1: Organizatorul concursului

Concursul giveaway "#halloween” este organizat de Grup DZC SRL cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului - Bucuresti sub nr. J40/13488/2017, C.U.I. RO38027313 denumita in continuare "Organizator".

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului

Concursul giveaway "#halloween” se va desfășura in perioada 27.10.2022-30.10.2022, pe pagina de Instagram @librariadelfin.ro.

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele persoanale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului.

Secțiunea 5: Mecanismul concursului

Participantii vor afla de concurs pe pagina de Instagram @librariadelfin.ro. Participantii se pot înscrie în concurs pe toata perioada desfasurarii concursului 27.10.2022-30.10.2022.

Secțiunea 6: Premiile concursului:

Produse:

  • Mystery Box care contine carti si jucarii pentru copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 9 ani.

 

Secțiunea 7: Desemnarea câștigătorului

  • se va efectua extragerea si vor fi desemnati 2 câștigători cu ajutorul site-ului www.random.org sau www.commentpicker.com în data de 31.10.2022; aceștia vor fi anunțați pe pagina de Instagram @librariadelfin.ro.

Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească toate condițiile Regulamentului.

FIECARE PARTICIPANT ARE DREPTUL LA UN SINGUR PREMIU in cadrul unui concurs, primul la care a fost extras.

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor

Câstigătorul concursului va fi anuntat pe pagina de Instagram @librariadelfin.ro si va fi instiintat print-un mesaj privat. Acesta are obligatia sa contacteze Organizatorul in termen de 7 zile, pentru transmiterea datelor si stabilirea detaliilor in vederea inmanarii premiului. In locul castigatorului care nu contactează Organizatorul in termenul precizat, se va extrage un alt castigator prin aceeasi metoda specificata mai sus. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive sau situatii neprevazute care nu țin de el. Câștigătorul va intra în posesia premiului după cel mult 14 zile de la anunțarea acestuia, astfel: câștigătorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de către Organizator. 

Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul României.

Secțiunea 9: Drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Secțiunea 10: Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept după anuntarea incetarii acestuia pe Instagram sau din data de 31.10.2022 ora 00:00. Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Concursului anterior sau ulterior datei respective, exclusiv în cazul în care, din motive obiective sau independente de voința și controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibilă.

Secțiunea 11: Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil aici, și poate fi accesat din pagina de concurs.

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 12: Taxe și impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat precum si contributiile sociale aferente venitului obtinut de catre castigator, in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Secțiunea 13: Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 14: Alte prevederi

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, numele și prenumele, numele de utilizator Instagram, numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală completă.