Clasa a 7-a este un an școlar important pentru eleviii din gimnaziu, deoarece consolidează noțiuni învățate în anii anteriori și aduce noi informații și cunoștiințe despre diferite materii importante pentru formarea unei culturi generale solide și pentru pregătirea pentru liceu. Fie că e vorba de manuale online clasa 7, adică cele cu suport digital sau clasicele manuale clasa 7, aceste cărți sunt folosite pentru a înțelege mai ușor lecțiile predate la ore dar mai ales pentru efectuarea temelor pentru acasă. Manualele conțin material teoretic și practic – exerciții, probleme, teste de verificare a cunoștiințelor, recapitulări la finalul cărților.

Manualele școlare sunt utile pentru a stimula gândirea logică, inteligența și creativitatea, imaginația și abilitățile personale. Fiecare nou manual ajută la consolidarea cunoștiințelor elevilor iar profesorii îl pot utiliza pentru a-și optimiza metoda de predare în clasă.

Manualele pentru clasa a 7 a sunt redactate de diverși autori cunoscuți, verificate de edituri, poartă avizul Ministerului Educației și sunt recomandate de către inspectorii școlari, cadre didactice cu experiență. Cele mai importante edituri de profil au lansat ediții ale manualelor școlare pentru toate clasele de gimnaziu. Nemaiexistând un manual unic, flexibilitatea și versatilitatea alegerii a deschis calea unui nou tip de predare, din diferite manuale alternative, la alegerea profesorilor.

Noțiunile și cunoștiințele cuprine în aceste manuale de clasa a 7-a sunt organizate pe unități de învățare sau capitole, într-un mod structurat și clar pentru ca elevii să parcurgă cu lejeritate materia. Ilustrate atractiv, aceste manuale clasa a 7 a sunt prezentate într-o formă atractivă, o grafică plăcută, iar în funcție de materie sunt prezente desene, grafice, tabele, fotografii, etc.

Elevii folosesc aceste manuale școlare pentru a  reciti ideile și noțiunile învățate pe parcursul orelor de curs. Acasă, manualul oferă suport teoretic pentru pregătirea temelor precum și exerciții, probleme, teste de verificare pentru a aprofunda mai bine lecțiile la fiecare materie.

Modul de pregătire al elevilor cu ajutorul manualului poate fi verificat de părinți, căci manualele îi informează cu privire la ce anume au de învățat copiii lor pentru fiecare materie.

În cadrul librăriei online Delfin sunt prezente virtual toate manualele școlare pentru primară, gimnaziu sau liceu, iar oferta cuprinde numeroase ediții, materiale auxiliare, suporturi de curs.

În afară de  manualele școlare aprobate de Ministerul Educatiei, există la dispoziția elevilor dicționare, cărți de beletristică pentru lecturi școlare, culegeri de probleme, cărți cu teste de verificare, atlase geografice și de istorie, manual auxiliare pentru toate materiile.

Din rândul celor mai cerute manuale clasa 7, se disting cărțile de: matematică, limba și literature română, limbi străine,  dezvoltare personală, muzică, arte vizuale și abilitati practice, informatică și TIC, religie, biologie, chimie, fizică, geografie, istorie. Manualele pentru clasa a 7-a sunt redactate de cadre didactice cu experiență și de specialiști în pedagogie, fiind avizate și aprobate de Ministerul Educației.

Manualele de limba și literatura română aduc în atenția elevilor noi noțiuni de gramatică, despre pronume personal, verbe și moduri verbale, pronume, complemente. Texte literare de ficțiune, texte lirice, dramatice, epice, sunt la îndemâna elevilor pentru a-și îmbogăți cunoștiințele folosind informațiile din manual.

Matematica pentru clasa a 7-a înseamnă deprinderea unor noi cunoștiințe despre numerele reale – rădăcina pătrată, operații cu numere reale, ecuații și sisteme de ecuații liniare, dar și noțiuni interesante de geometrie, despre patrulater, cerc, relații metrice în triunghiul dreptunghic. Studiul mărimilor și fenomenelor fizice, a metodelor de investigare și a primelor teoreme și formule, reprezintă o parte din noțiunile pe care elevii de clasa a 7-a trebuie să le parcurgă în clasă.

Chimia aduce și ea cunoștiințe esențiale despre substanțe, elemente chimice și compuși, formule chimice, ioni și molecule, tabelul periodic al elementelor. Biologia de clasa a 7-a studiază sistemul nervos, locomotor, reproductiv, fiind însoțită de experimente și teste practice.

Geografia predată la clasa a 7 studiază în profunzime continentele – relief, climă poziție geografică, lecțiile fiind însoțite de studii de caz interesante și cu mare aplicabilitate practică. Manualul de istorie deschide poarta cunoștiințelor aprofundate despre evenimentele și oamenii secolului trecut, lumea interbelică, războaiele care au marcat destinul umanității în deceniile trecute. Studiul limbilor străine este continuat de manualele redactate pentru engleză, franceză, italiană sau germană. Fiecare manual îmbogățește vocabularul, dezvoltă modul de comunicare și aduce noi structuri gramaticale utile.

Cărțile pentru studierea muzicii și cele legate de arte și educația plastică ajută elevii să își dezvolte potențialul creativ și să înțeleagă noțiuni și idei legate de marile nume din domeniul artei sau al muzicii. Strâns legate de cultură, aceste modele artistice aduc un plus de creativitate în activitățile elevilor, pentru a stimula propriile aptitudini.

Cultura civică, dezvoltarea personală sau ora de religie sunt sprijinite de manuale redactate special pentru elevii de clasa a 7-a. Fiecare din ele are scopul de a motiva elevii în demersul de formare a unui caracter echilibrat, frumos, cu principii morale și etice pozitive.

Manualele de informatică și TIC sunt folosite de elevi atât în format fizic dar mai ales digital pentru a întelege noi limbaje de programare, operații tehnologice, etc.

La librăria online Delfin sunt prezente în ofertă manuale clasa 7 , cărți și materiale auxiliare pentru toate materiile studiate pe parcursul anului școlar. Mereu actualizate și revizuite conform programei școlare, aceste manuale reprezintă un suport educativ de cea mai bună calitate pentru elevii clasei a 7-a.