De-a lungul timpului, manualele școlare au cunoscut o evoluție continuă. Cele mai vechi manuale se mai găsesc azi prin anticariate, mărturie a modului în care învățământul s-a transformat într-un proces de formare a tinerilor. Profesorii cunosc cel mai bine această evoluție iar ajutorul pe care un manual bine conceput îl poate oferi unui cadru didactic este unul deosebit. Lecțiile predate urmărind cele mai noi manuale includ informații interesante, au un format grafic frumos și atrăgător pentru elevi.

Librăria Delfin s-a preocupat mereu de comercializarea celor mai apreciate manuale școlare pentru elevii de toate vârstele, de la grădiniță, gimnaziu și liceu până la cursuri universitare. Pe rafturile virtuale ale librăriei se găsesc manuale lansate de cele mai prețuite edituri de carte școlară. Volumele sunt atent revizuite și completate pentru a corespunde programei analitice, curiculei aprobate de Ministerul Educației.

Fiecare manual școlar elaborate de autori recunoscuți pentru experiența lor didactică este conceput nu doar ca o alcătuire de lecții, ca suport teoretic sau  o înșiruire de informații aride. Manualele și materialele auxiliare sunt menite să dezvolte gândirea și logica, să încurajeze imaginația și să cultive valorile estetice, morale și umane.

Funcția de bază de informare a manualui este azi treptat înlocuită de funcția de modelare a abilităților și de creare de competențe, prin asimilarea nu doar a cunoștiințelor ci și prin dezvoltarea unui mod de gândire autonom. Vechile manuale și cărți care trebuie citite și memorate devin azi adevărate depozite de idei și sugestii creative.

Lecțiile interactive sunt din ce în ce mai des folosite de profesori. Focusul curiculei școlare pe încurajarea competențelor a dus la structurarea manualelor într-un stil care cuprinde numeroase aplicații practice și mai puțină teorie pură. Studiile de caz, analizele și temele creative au luat locul memorizării mecanice a lecțiilor. Sarcina didactică a profesorului se axează tot mai mult pe relația cu elevul, pe stimularea interacțiunii în clasă între elevi și formularea unor cursuri interesante și captivante pentru cei mici sau elevii mai mari.

Manualele  școlare sunt însă principalele materiale didactice cu ajutorul cărora profesorii transmit informația și ideile. Fiecare manual asigură transpunerea în clasă a planurilor de lecții elaborate de profesori. Multitudinea exercițiilor practice din manuale, cu largă aplicabilitate în viața de zi cu zi a condus la o apropiere mai mare între teorie și realitate.

 

Pasul cel mai important în evoluția manualelor școlare a fost trecerea de la cărți la suportul electronic. Azi, fiecare materie este predată folosind manuale școlare online, care conțin CD –uri foarte des folosite mai cu seamă la orele ținute la distanță. Anul care a trecut a demonstrat clar utilitatea acestor manuale online, pentru elevii de toate vârstele dar și pentru cadrele didactice. Simplitatea utilizării unui manual digital, integrarea tehnologică a învățământului a condus la ore bine structurate, clare și utile pentru elevi, aflați chiar la sute de kilometri distanță de profesorii lor.

Conținutul manualelor contemporane  se bazează pe nevoile copilului de educație și dezvoltare personală, respectând standardele din învățămant și bunele practice care stabilesc relaționarea între cadrul didactic și elevi.

Manualele școlare din oferta librăriei Delfin oferă cadrul educațional pentru dezvoltarea de competențe în domeniul matematicii, al istoriei, geografiei, biologiei, în zona tehnologică sau artistică. Rolul acestor manuale este de a oferi elevilor un bagaj de noțiuni elementare și complexe din fiecare materie studiată pe parcursul anilor de școală. Aceste idei și noțiuni sunt completate cu exerciții, aplicații practice, dar și numeroase teste de verificare, recapitulări și sinteze.

Manualele și materialele auxiliare pentru anii de școală primară, liceu sau cursuri universitare sunt prezente în diferite ediții, selectate de la cele mai solicitate edituri. Mereu revizuite și respectând programa școlară, aceste manuale poartă girul Ministerului Educației, fiind recomandate de cadre didactice cu vechime în profesie, de specialiști în educație și de inspectorii școlari.

Iată și motivele pentru care manualele școlare au încă rolul central în educația elevilor:

  • Sunt utile pentru a transmime noțiuni generale dar și specifice pentru fiecare materie
  • Pot fi folosite pentru predarea lecțiilor și a unităților educaționale, dar și pentru  studiul individual.
  • Oferă un suport pedagogic stimulant pentru dezvoltarea unor deprinderi și abilități
  • Conectează elevii și profesorii într-un cadru interactiv
  • Pot fi alese conform nivelului fiecărei clase, sau adaptate modului de predare al profesorului

Renunțarea la manualul unic a deschis calea unor materiale educaționale diferite, creative și ingenios prezentate pentru fiecare materie. Mulțimea de manuale alternative a stimulat actul didactic de la simpla predare spre acțiuni și activități alături de elevi, ce se pot realiza nu doar în clase ci oriunde, chiar în aer liber.

Predarea la clasă este cadrul în care profesorul utilizează manualul, abordând noțiunile și informațiile în mod creativ, pentru a transmite elevilor maniera proprie de interpretare a lecțiilor. În acest fel, manualul își îndeplinește funcția didactică, ajutând la fixarea și clarificarea temelor abordate în manuale pentru fiecare materie.

 

Preocuparea centrală a profesorului este evoluția și dezvoltarea personalității elevilor săi. O învățare activă, deschisă, o abordare curioasă, va conduce la rezultate excelente din partea copiilor. Învățămantul, ghidat de manuale, are rolul de a trasa direcții iar elevii își urmează propria vocație și talentul lor. Îmbunătățirea permanentă a actualelor manuale școlare dar și apariția unor materiale auxiliare a condus la optimizarea procesului de învățământ.

Ce obiective ar trebui să urmărească un manual școlar bine conceput:

  • Un proces educațional flexibil, modelat pe nevoi și competențe ale elevilor
  • Valorificarea suportului digital de predare, un cadru activ pentru lecții
  • Metode interactive de predare, centrate pe elev și pe întelegerea clară a conceptelor
  • Adaptarea la realitatea contemporană, formularea modernă a materiei

Manualele moderne sunt redactate structurat, în unități de invățare, studii de caz, aplicații practice. În ultimii ani, au apărut numeroase manuale pentru discipline opționale – tehnologice, informatică, în domeniul economic, artistic, psihologie sau religie. Complexitatea cadrului educațional presupune adaptarea manualelor la necesitățile practice ale elevilor dar și ale profesorilor. Cadrele didactice își aleg materialele didactice și manualele pe care le recomandă la clasă în funcție de necesitățile și nivelul de pregătire al elevilor, dar și în funcție de stilul propriu de predare. Varietatea acestor manuale școlare a condus la o performanță din ce în ce mai bună în domeniul învățământului de toate gradele.

Tipărite sau în format electronic, manualele școlare trebuie să ofere spațiul necesar și cadrul teoretic unei formări de competențe și abilități necesare elevilor, să prezinte în mod clar, concis și simplu noțiunile, să fie ușor de urmărit și de studiat și în mod individual, acasă. Pentru profesori, un manual de calitate este un ajutor imens în formularea lecțiilor, în transmiterea informațiilor și în alcătuirea unui demers educațional cât mai eficient.