Termeni si Conditii

 

 

1. PREZENTARE

 

www.librariadelfin.ro este site-ul deţinut de către GRUP DZC S.R.L. cu sediul social în Bucureşti Sectorul 3, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 42, lot 10, nr. cadastral 2741/10, suprafaţă de 1600 mp, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/13488/2017, CIF RO 38027313, denumită în cele ce urmează “DZC”.

Navigarea pe site-ul www.librariadelfin.ro, precum şi utilizarea acestuia în vederea achiziţionării produselor DZC presupun citirea, înţelegerea şi acceptarea expresă a prevederilor prezentelor Termene şi condiţii, precum şi a celorlalte politici relevante Website-ului.

DZC îşi rezerva dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de utilizare.

Pentru evitarea oricăror neclarităţi, în caz de neînţelegeri între DZC şi Utilizator/Client, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul utilizării serviciilor sau al comandării de către Client a Produselor.

 

2. DEFINIŢII

Fiecare dintre expresiile menţionate în prezentul document va avea următoarea semnificaţie:

 • Consumator: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activității profesionale;
 • Cont Client: desemnează contul deschis de un Utilizator conform procedurii descrise la Secţiunea „Înregistrarea Contului de Client”;
 • Contract: contractul la distanţă încheiat, prin intermediul Site-ului, între DZC şi Client, reprezentând Comanda confirmată de către DZC, în sensul acceptării comercializării şi livrării Produselor. Confirmarea va fi transmisă fie prin e-mail, fie telefonic de catre unul dintre operatorii magazinului online.
 • Utilizator: orice persoană fizică cu vârsta mai mare de 18 ani sau persoană juridică care accesează Site-ul DZC, prin crearea şi utilizarea unui Cont şi care şi-a dat acordul cu privire la prezentele Termeni şi Condiţii.
 • Comanda: reprezintă intenţia Utilizatorului de a achiziţiona Produse de pe Site, transmisă DZC, prin intermediul Site-ului sau a celorlalte mijloace de contact descrise în secţiunea de contact afişată pe Site.
 • Cumpărător/ Client: Utilizatorul  care lansează o Comandă prin intermediul Site-ului şi care în virtutea Contractului achita contravaloarea produselor comandate.
 • Newsletter: mijloc de informare periodică utilizat de DZC pentru a oferi Utilizatorilor si Clientilor, prin intermediul e-mailului/SMS si/sau telefonic detalii referitoare la Produse şi/sau la promoţiile desfăşurate într-o anumită perioadă.
 • Pret de Vanzare – reprezinta contravaloarea Produsului comercializat pe Site, fara includerea in cuantumul acestuia a eventualelor Taxe de livrare.
 • Produs: orice articol afişat pe Site în vederea comercializării. Disponibilitatea şi condiţiile livrării Produselor vor face obiectul Contractului pe care părţile îl vor încheia la un moment ulterior plasării de către Cumpărător a Comenzii.
 • PRP – pretul recomandat de revanzare al Produsului comunicat de catre Furnizor/Producator si/sau Distribuitorul DZC. Acest pret nu influenteaza capacitatea decizionala a DZC de a-si stabili, in mod unilateral, Pretul de Vanzare catre proprii Clienti. Afisarea acestui pret vine in sprijinul Utilizatorului pentru a evalua si decide, in deplina cunostinta de cauza, asupra rentabilitatii respectivei achizitii. Pentru evitarea oricaror neclaritati PRP nu influenteaza in niciun fel modul de calcul al Prețului de Vanzare si nu determina sau constituie un avantaj specific in raport de Pretul de Vanzare stabilit de catre companie; 
 • Taxa de Livrare: suma pe care Clientul o datorează DZC ca urmare a livrării Produselor comandate la adresa indicată în Contract. Taxa de livrare se adauga la Pretul de Vanzare al Produsului si va fi inclusă în costul final al Comenzii.
 • Site: semnifică domeniul de internet www.librariadelfin.ro şi subdomeniile acestuia.
 • Societate: desemnează GRUP DZC S.R.L. cu sediul social în Bucureşti Sectorul 3, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 42, lot 10, nr. cadastral 2741/10, suprafaţă de 1600 mp, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/13488/2017, CIF RO 38027313.
 • Specificatii: toate detaliile si/sau descrierile Produselor asa cum acestea sunt prezentate pe Site. Fotografiile Produselor au caracter informativ, acestea fiind afișate cu titlu de prezentare si pot diferi  (ex. culoare, dimensiuni etc.) de aspectul produselor livrate. Totodată, informațiile afișate pe acest Site pot conține erori sau date incomplete, astfel ca descrierea produselor comercializate nu înlocuiește caracteristicile si informațiile  menționate pe etichetele/ambalajele Produselor. Pentru evitarea oricăror neclarități, in cazul apariției unor asemenea discrepante, prevalează informațiile înscrise pe etichetele/ambalajele produselor.  

 

 

3. UTILIZAREA SITE-ULUI

3.1 Crearea unui cont client

1. Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul Site-ului, Utilizatorul va putea să își creeze un cont, prin accesarea butonului “Contul meu” din cadrul Website-ului. Pentru crearea acestuia, persoanele interesate vor trebui să completeze formularul de creare a Contului furnizând următoarele informații: numele, prenumele, număr de telefon, adresa poştală, adresa de e-mail prin care dorește să poarte corespondența cu DZC și o parolă. Definitivarea Contului este condiţionată de completarea integrală a câmpurilor obligatorii, evidenţiate şi marcate corespunzător în formularul de înregistrare. Aceste informații sunt necesare pentru gestionarea comenzilor și a relațiilor comerciale dintre DZC şi Utilizator.

Completarea formularului de înregistrare presupune furnizarea de către Utilizator a unor informaţii corecte şi complete. Totodată, prin crearea Contului, Utilizatorul declară că acesta este deţinătorul legal a adresei de e-mail şi a tuturor datelor prezentate. Utilizatorul trebuie să se asigure de corectitudinea şi acurateţea datelor furnizate, această obligaţie subzistând pe întreaga durată a existenţei Contului.

Este interzisă înregistrarea unui Cont prin care se urmăreşte inducerea în eroare cu privire la identitatea deţinătorului legal sau a informaţiilor ce vor fi asociate Contului.

Utilizarea Contului presupune existenţa identităţii între deţinătorul Contului şi beneficiarul final al acestuia. Numele de Utilizator/Contul şi parola aferentă au caracter individual şi netransmisibil. Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor asociate Contului său. Utilizatorul este de acord să sesizeze DZC în legătura cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării pe Site.

DZC va confirma Utilizatorului crearea Contului prin transmiterea unui e-mail în acest sens. Prin înregistrarea contului sau a unei comenzi pe Site, Utilizatrorul/Clientul este de acord cu prelucrarea de catre DZC a datelor cu caracter personal, conform scopurilor detalitate mai jos.

În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerată accesând căsuța „Contul meu” și introducând adresa de e-mail, urmând ca o parolă să fie transmisă prin e-mail. Parola este strict confidențială.

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care achiziţionează Produse prin intermediul Contului. DZC sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Utilizatorului.

În cazul furnizării de către Utilizator a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, DZC își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor Website-ului, fără nicio despăgubire față de Utilizator.

Utilizatorul care dorește ştergerea Contului va transmite o atare solicitare către contact@librariadelfin.ro.

 

3.2 Informaţii privind produsele comercializate prin intermediul site-ului

Produsele oferite spre vânzare sunt însoțite de o descriere a acestora, permițând Utilizatorului să ia cunoștință de informațiile esențiale cu privire la caracteristicile Produselor înainte de a finaliza o comandă.

Imaginile şi informațiile folosite pentru descrierea Produselor pe Website nu reprezintă o obligație contractuală din partea DZC, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

3.3 Comanda, disponibilitatea produselor şi încheierea contractului

Pentru a comanda produsele comercializate de către Societate puteţi opta pentru oricare din următoarele modalităţi:

1) Comandă on-line folosind magazinul virtual www.librariadelfin.ro

2) Comandă rapidă prin telefon: 0736.36.12.10 / / 021.795.75.25 (Program L-V: 09.00 – 18.00)

3) Comandă prin e-mail la adresa: contact@librariadelfin.ro

 

Pentru comenzile online, Utilizatorul, după completarea formularului de Comandă garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar va fi răspunzător pentru orice consecinţe determinate de aceste erori (ex. Comanda întârziată, transmisă greşit, etc).

DZC nu va putea fi ţinut răspunzător pentru întârzierile de livrare a Produselor, întârzieri apărute ca urmare a furnizării de către Utilizator a unor informaţii eronate. În acest caz, toate taxele de transport în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea comenzii, Utilizatorul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant DZC să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (e-mail/ telefon) pentru confirmarea Comenzii.

Pentru evitarea oricăror neclarităţi, e-mailul prin intermediul căruia Utilizatorul este informat asupra Comenzii plasate pe Site este doar o confirmare de primire a Comenzii, Contractul pentru Produsele comandate urmând a fi încheiat în mod valabil în condiţiile mai jos menţionate.

Astfel, fiecare Utilizator, după plasarea Comenzii va primi un e-mail conţinând confirmarea automată a recepţionarii cererii Utilizatorului de achiziţionare a Produselor plasate în Coşul de Cumpărături. Plasarea Comenzii şi recepţionarea acestui e-mail nu presupun confirmarea de către DZC a acceptării Comenzii. Toate Comenzile sunt supuse acceptării prealabile de către DZC, sens în care, Utilizatorul urmează a fi contactat prin intermediul unuia din mijloacele de comunicare furnizate. Contractul de vânzare se va considera a fi încheiat la data primirii, de către Utilizator, a e-mailului de confirmare expresă a preluării şi acceptării de către DZC a Comenzii. În această corespondenţă se va menţiona inclusiv termenul de livrare al Produselor. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, DZC va procesa toate comenzile într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare, urmând ca e-maiul de confirmare a procesării comenzii, inclusiv a condiţiilor de livrare a produselor să fie comunicat înăuntrul acestui termen.

DZC poate refuza sau anula o Comandă fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca acestea  să poată pretinde daune, pentru oricare din următoarele situaţii:

 • Neconfirmarea de către Utilizator a Comenzii. În vederea încheierii Contractului, DZC urmează a verifica, prin intermediul mijloacelor de comunicare furnizate de către Utilizator, autenticitatea, respectiv caracterul serios al Comenzii plasate pe Site;
 • Epuizarea/sechestrarea/distrugerea totală/parţială a stocului de marfă;
 • Date incomplete sau incorecte ale Utilizatorului;
 • Istoricul Codului de Client releva plasarea cu rea-credinţa, cel puţin a unei  Comenzi neonorate de către Utilizator (ex. nepreluare colet etc.);
 • Nerespectarea de catre utilizator/Client a prevederilor stabilite in regulamentele aferente campaniilor derulate de catre societate;
 • Alte motive ce privesc existenţa unor suspiciuni în legătură cu valabiliatea/legalitatea mijloacelor de plată aparţinând Utilizatorului.

 

În anumite situaţii şi pentru motive justificate, DZC îşi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situaţii DZC va anunţa Utilizatorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia DZC la efectuarea comenzii şi va returna suma achitată (în cazul în care contravaloarea Produselor a fost achitata anterior de către Client).

În cazul în care un Produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către DZC, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt, iar cazul în care Clientul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului, să returnăm în contul acestuia contravaloarea Produsului respectiv, în termen de maxim 14 zile de la data la care DZC a luat la cunoştinţă de acest fapt sau de la data la care Clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de încetare a Contractului.

În situaţia în care DZC informeză Clientul în legătură cu indisponibiliteatea unor Produse din lista de Comandă, acesta de urmă, are obligaţia, ca în termen de 1 zi, să îşi exprima intenţia de anulare sau de confirmare a noilor condiţii privind conţinutul Comenzii, în caz contrar, contractul se va considera încheiat doar în legătură cu Produsele confirmate de către DZC.

 

Comenzile introduse în aceeaşi zi de către acelaşi Client se cumulează automat într-o singură comandă pentru care se vor o singură factura fiscală, cu ramburs unic.

 

3.4 Preţurile produselor

Preţurile Produselor prezentate pe Website sunt exprimate în RON, includ T.V.A., și au toate taxele incluse, cu excepția costurilor de transport. Costurile de transport sunt prezentate în e-maiul de confirmare a Comenzii.

 

3.5. Plata produselor

Plata comenzilor se poate efectua în următoarele modalități:

 • Plata la livrare – în numerar;
 • Plata prin ordin de plată;
 • Plata online;

 

În cazul în care Clientul alege varianta plății la livrare (ramburs sau numerar), plata se va face în momentul în care Produsele ajung la adresa de livrare sau sunt ridicate personal de către Client.

În cazul în care Clientul plăteşte cu Ordin de plată, plată va fi considerată valabil făcută doar din momentul în care banii sunt creditaţi în contul DZC.

In cazul platilor online, Vanzatorul nu este si nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de catre Client, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane bancare, diferente de curs valutar aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune este in sarcina exclusiva a Clientului.

Factura fiscala aferentă unei comenzi online va fi emisă în format electronic.

Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul Website-ului. Cu toate acestea, în cazul în care Clientul alege să plătească în numerar valoarea totală a comenzii, respectiva valoare a comenzii nu va putea depăşi plafoanele prevăzute în Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată sau în orice alt act normativ aplicabil care reglementează astfel de plafoane.

 

3.6 Livrarea produselor

 

Termenul de livrare este cel prevazut de art. 18 din OUG nr. 34/ 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Cu titlu orientativ, fluxul livrarilor poate fi, dupa cum urmeaza:

- comenzile plasate luni - vineri, pana la ora 16:00, sunt expediate, in general, in termen de 1-2 zile lucratoare.

- Comenzile plasate vineri, dupa ora 16:00, sambata si duminica, sunt expediate incepand de luni.

- In cazuri excepţionale, de exemplu condiţii meteorologice nefavorabile, transportul in zone greu accesibile sau in perioade foarte aglomerate din an (Paste, Crăciun, Black Friday etc., precum si pe durata altor campanii promotionale, procesarea unei comenzi precum si livrarea Produselor poate dura intre 7-10 zile lucratoare. Termenul de livrare va fi comunicat clientilor prin e-mail sau/si telefonic de catre reprezentantul de vanzari.

Avem dreptul de a efectua livrări parţiale.

Ex.: Comenzile plasate pe 23 Decembrie, dupa ora 16:00 se vor livra incepand cu 28 Decembrie; Comenzile plasate pe 30 Decembrie, dupa ora 16:00 se vor livra incepand cu 4 Ianuarie.

 

Clientul are posibilitatea de a opta între următoarele metode de livrare a Produselor:

 • Curier în Tara - Cost: 19,99 lei

Transportul este gratuit pentru comenzile ce depăşesc 300 de lei.

 • Curier în Bucureşti - Cost: 16.99  lei

Transportul este gratuit pentru comenzile ce depăşesc 300 de lei.

 •  EasyBox - Cost: 16.99 lei

Vă rugăm să aşteptaţi confirmarea telefonică a disponibilităţii produselor în stoc (nu toate produsele disponibile pe site sunt disponibile şi în Librio) înainte de a vă deplasa în locaţie pentru ridicarea coletului.

În cazul livrărilor prin curieri, Clientul se obligă să fie prezent la recepționarea comenzii, la adresa indicată în Comandă.

La momentul livrării, Clientul se obligă să verifice starea Coletului și să semnalzeze Curierului orice obiecţiuni legate de calitatea ambalajului. Neformularea niciunei asemenea obiecţiuni din patea Clientului, echivalează cu acceptarea fără rezerve a respectivei Comenzi. Orice alte sesizări efectuate ulterior recepţionarii coletului nu vor fi luate în considerare, DZC neputând fi ţinut responsabilă în legătură cu calitatea serviciilor de curierat.

DZC se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamațiilor în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

 

3.7 Dreptul de retragere

1. La recepționarea Produselor, Clientul trebuie să se asigure că Produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ așteptărilor sale. În caz contrar, Clientul poate să atenționeze serviciului Relații cu Clienții apelând numărul de telefon 021.795.75.25 / 0736.36.12.10 sau prin e-mail la adresa contact@librariadelfin.ro în cel mai scurt timp pentru a remedia situația creată în cel mai scurt timp posibil.

 

2. În cazul Produselor achiziţionate prin intermediul Site-ului, Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de returnare a Produsului. Această opțiune este valabila exclusiv Consumatorilor, astfel cum acestia sunt definiti de lege. DZC, in cadrul sectiunilor dedicate din Site va putea anunta extinderea, in beneficiul Consumatorului, a termenului de retur al Produselor comandate.

Potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de retragere (de returnare a unui Produs) expiră în termen de 14 zile calendaristice de la:

➢   ziua în care Clientul intră în posesia fizică a comenzii – în cazul în care toate Produsele ce au făcut obiectul comenzii au fost livrate în același transport;

➢   ziua în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs – în cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat;

➢   ziua în care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese.

În cazul în care Clientul decide să se retragă din Contract, acesta:

                  (I) sa ia legatura cu orice firma de curierat sa achite returul si sa trimita coletul la adresa Soseaua Dudesti-Pantelimon nr 42 -ulterior sa transmita contul bancar pe adresa de e-mail contact@librariadelfin.ro 

                 (II)   va putea să apeleze Serviciul de Relații cu Clienții la numărul de telefon 021.795.75.25 / 0736.36.12.10.

În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit Produsul pe care doreşte să-l returneze.

În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, se aplică următoarele reguli:

➢   dacă preţul Produsului a fost achitat de către Client, acestuia i se va rambursa respectivul preţ în 14 zile de la data la care Clientul informează DZC asupra deciziei sale de retragere din Contract, cu condiţia ca returul să fie permis de lege.

➢  Suma plătită va fi rambursata cu acordul prealabil și expres al Clientului, prin virament bancar, în contul indicat de către Client;

➢   Clientul nu va plăti niciun fel de comisioane în urma rambursării.

DZC își rezervă dreptul de a amâna rambursarea sumei plătite până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Produsele.

 

În cazul în care Clientul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, singurele costuri suportate de Client sunt cheltuielile directe de returnare a Produsului.

Rambursarea preţului Produsului se va face la prețul înscris pe documentul de vânzare (bonul fiscal sau factura fiscală, după caz) aferent Produsului returnat, indiferent de fluctuațiile de valoare ale acestuia.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale următoarele:

a) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

b) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

c) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;

d) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

e) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care DZC nu le poate controla;

f) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

g) furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

 

Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost livrate (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate, etc.

 

Produsele marcate în formularul de retur trebuie predate integral curierului, exact cum au fost bifate pe Site la solicitarea returului. Dacă în coletul de retur se afla produse diferite faţă de cele din formularul completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzată.

În cazul returnării produselor, Clientul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionarii produselor. Produsul returnat trebuie să fie însoţit de toate documentele cu care a fost livrat Produsul.

 

3.8 Produse livrate greșit

1. Dacă Clientului i s-a livrat alt Produs decât cel comandat sau dacă Clientului i s-a livrat un Produs pe care Clientul nu l-a comandat, Clientul este rugat să semnaleze cât mai curând acest lucru la Serviciul Relații cu Clienții pentru a returna Produsul și a fi înlocuit cu cel corect, dacă este cazul.

2. Toate costurile de retur și transport al Produsului, precum și costurile aferente livrării Produsului comandat (dacă este cazul) vor fi suportate de către DZC.

 

 

 1. PROTECŢIA DATELOR ( GDPR)

4.1. Drepturile utilizatorilor site-uri

GRUP DZC, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice şi organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), şi anume:

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obţine o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziţie vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate (demonstrabile).
 • Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie şterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îşi retrage consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;

 

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.

 • Dreptul la restricţionarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoană contesta exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoană s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal obţinute prin intermediul site-ului www.librariadelfin.ro este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, vă puteţi adresa DZC la adresa de email:  gdpr@librariadelfin.ro.

 

4.2. Scopurile şi temeiurile legale ale prelucrării. Categoriile de date cu caracter personal colectate şi prelucrate de către GRUP DZC

Prin completarea oricărui formular pus la dispoziţie pe Site vă exprimaţi acordul expres cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de catre DZC, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – RGPD

 

În ce mod folosim datele dumneavostră

Vom folosi datele tale, doar cu acordul tău, în diferite forme. În tabelul prezentat, am detaliat tipurile de date colectate de la tine și cum le utilizăm noi.

 

Nume/prenume si date de contact (e-mail, telefon, adresa)

Cum folosim datele Dvs. ?

De ce?

Procesam datele pentru a vă livra Produsele achiziționate de pe platforma noastră online.

Trebuie să facem acest lucru pentru a vă putea livra Produsele comandate. Nu vom putea face acest lucru fără datele dvs. de contact.

Vom comunica prin e-mail/telefon si/sau sms statusul comenzilor Dvs.

Trebuie să facem acest pas pentru a vă informa statusul comenzii Dvs. Când a fost preluată comanda, când va fi livrată, etc.

Vom comunica prin e-mail/telefon si/sau sms noile noastre Produse, oferte, promotii sau concursuri.

 

Procesam datele dvs. Pentru a personaliza ofertele Produselor noaste.Vrem să aflăm de ce anume sunteți interesați și ce doriți să achiziționați

Pentru a beneficia de cele mai bune oferte al companiei.

Vom face acest lucru doar cu permisiunea Dvs.

 

Pentru a putea ne adapta ofertele in raport de nevoile clientilor nostrii.

 

 

Coordonate bancare

Cum folosim informațiile dumneavoastră

de plată?

De ce?

 

Pentru a încasa contravaloarea Produselor achizitionate, respectiv pentru a putea restitui sumele aferente Produselor returnate in termenul legal

Trebuie să facem acest lucru pentru a încheia colaborarea cu Dvs.

 

Istoricul dumneavoastră cu echipa

(convorbiri telefonice, chat, e-mail, cont rețelele de socializare)

Cum utilizăm istoricul Dvs. cu echipa?

De ce?

Vă vom oferi suportul și serviciile necesare.

Trebuie să facem acest pas pentru a vă cunoaște nevoile din trecut și în viitor să vă oferim cele mai bune servicii și produse.

Cu ajutorul acestor informații ne vom pregăti echipa.

Pentru că atunci când ne veți contacta, să aveți parte de cel mai bun serviciu de suport clienți.

 

Istoricul achizițiilor dumneavoastră pe platforma noastră

(Ce ați cumpărat în trecut)

Cum utilizăm istoricul achizițiilor Dvs.?

 

De ce?

 

În caz de retur.

Pentru a vă oferi cea mai bună experiență în caz de retur sau schimb al produselor.

Vă vom cunoaște și vă vom oferta produse asemănătoare la prețuri speciale.

Pentru a știi ce anume că interesează și a nu vă spama cu alt tip de produs.

 

Informații despre dispozitivul folosit, atunci când utilizați platforma noastră online.

(adresa de IP, dispozitivul utilizat)

Cum utilizăm informațiile despre dispozitivele folosite?

De ce?

Astfel vom îmbunătăți site-ul și vom face actualizările necesare.

Pentru a vă oferi cea mai bună experiență pe site-ul nostru, pentru a putea fi utilizat și de pe desktop, și de pe mobil, pentru a fi ușor de accesat.

Vom proteja site-ul de eventuale fraude sau viruși.

Pentru a proteja atât site-ul nostru cât și informațiile Dvs.

 

Răspunsurile Dvs. la sondaje, concursuri și promoții

Cum utilizăm răspunsurile dumneavoastră?

De ce?

Vă vom oferi oferte, vom organiza concursuri și vom desfășura sondaje!

Pentru a vă oferi cele mai bune servicii, pentru a obține cele mai bune oferte!

 

Nu sunteți obligat să ne oferiți aceste date. Însă, dacă nu o faceți, există posibilitatea să nu puteți achiziționa niciunul din produsele de pe site. Dar, este alegerea Dvs. și noi o vom respecta!

Dacă nu sunteţi de acord că datele dumneavoastră să fie prelucrate, aveţi dreptul şi libertatea de a nu completa formularele disponibile şi de a nu accesa site-ul www.librariadelfin.ro.

În momentul completării formularelor disponibile pe www.librariadelfin.ro, DZC va colecta date cu caracter personal, oferind informaţii cu privire la scopul colectării fiecare date personale ce se solicită.

DZC poate primi, de asemenea, şi înregistra, pe serverele sale informaţiile referitoare la adresa IP şi informaţiile cookie ale site-ului solicitat.

Utilizatorii abonaţi la newsletter care doresc să nu mai primească informări din partea companiei vor putea solicita dezabonarea, fie prin trimiterea unui email la adresa: gdpr@librariadelfin.ro formuland o atare solicitare, fie, vor pot accesa butonul ”unsubscribe” din corpul emailului.

 

4.3. Perioada de stocare a datelor

GRUP DZC nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor sale, cu excepţia angajaţilor autorizaţi şi contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele DZC sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului www.librariadelfin.ro, sau în cazul în care obligaţia de dezvăluire reprezintă o obligaţie legală a GRUP DZC sau a angajaţilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.

GRUP DZC a implementat măsurile organizatorice şi de securitate necesare pentru protecţia împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

GRUP DZC, împreună cu colaboratorii săi, şi-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare privind protecţia confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal.

Totodată, GRUP DZC acorda acces la datele cu caracter personal, angajaţilor autorizaţi şi contractorilor/partenerilor (persoane împuternicite), doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toţi angajaţii, colaboratorii şi furnizorii de servicii ai GRUP DZC, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acţioneze în conformitate cu principiile politicilor şi procedurilor de confidenţialitate şi de securitate a datelor cu caracter personal semnând declaraţii şi acorduri de confidenţialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor GRUP DZC sunt reţinute pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 10 ani (în funcţie de scopul colectării datelor personale), utilizatorii fiind informaţi de fiecare dată când furnizează datele lor personale cu privire la perioada exactă de stocare.

 

5. Modificări ale politicii de confidenţialitate

Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidenţialitate, GRUP DZC va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate şi modul în care acestea sunt utilizate.

Dacă aveţi întrebări cu privire la politica de confidenţialitate, vă rugăm să ne scrieţi pe e-mail, la adresa: gdpr@librariadelfin.ro
 

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conţinut cât şi structura Site-ului sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate Societăţii. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană, fără acordul scris, prealabil, din partea Societăţii.

Site-ul conţine linkuri ("hyperlinkuri") către alte website-uri ce sunt administrate de catre terte entitatu şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute Societăţii. Societatea permite doar accesul către aceste site-uri, fără însă a-şi asuma răspunderea pentru conţinutul lor.

 

7. CONTROLUL EXERCITAT DE SOCIETATE

În cazul încălcării de către Utilizatori a prevederilor prezentelor Condiţii, Societatea îşi rezervă dreptul de a dispune anularea Contului de client, fie potrivit propriei sale opţiuni, fie la cererea oricărei autorităţi competente, fără a fi obligată să justifice în vreun mod acţiunea şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo formalitate prealabilă.

Din motive tehnice, Societatea are dreptul să întrerupă furnizarea totală sau parţială a serviciilor, cu sau fără înştiinţarea prealabilă a Utilizatorilor.

DZC îşi rezervă dreptul de a controla conţinutul recenziilor/comentariilor postate de către Utilizatori în dreptul produselor ce se comercializează prin intermediul Site-ului. În acest sens, pe lângă dreptul Societăţii de a dispune ştergerea sau blocarea temporară a Contului, aceasta va putea să şteargă sau să modifice parţial comentariile Utilizatorilor în oricare din următoarele situaţii:

 • acestea au un conţinut considerat jignitor sau calomnios;

 • încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terţe persoane;

 • sunt contrare bunelor moravuri si/sau încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală;

 • Nu prezinta relevanta in raport de continutul rubricii/sectiunii sau al produsului.

 

8. DISPOZIŢII DIVERSE

8.1.Forţa Majoră

Societatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile asumate, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile etc.

Partea care invocă apariția cazului de forță majoră este obligată să o notifice, în scris, celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului. Evenimentul de forţă majoră va fi confirmat prin actul constatator de existenţă a cazului de forţă majoră emis de către de Camera de Comerţ si Industrie a României.

 

8.2. Cesionarea si subcontractarea

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Client pentru toate obligatiile contractuale.

8.3. Orice promoție prezentata pe Site este valabila in limita stocului disponibil.

8.4. In cadrul campanilor de promovare a unor produse, campaniilor promotionale, soldarilor etc. desfasurate de catre companie prin intermediul Site-ului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a limita numarul/cantitatea produselor comandate, sens in care va putea dispune, in mod unilateral anularea totala sau partiala a comenzilor ce incalca prevederile regulamentelor de campanie.

 

9. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele diferende decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar urmând a fi supus spre soluţionare instanţei competente material de la sediul DZC.